Наверх

   

Шрифт: 
Aa | Aa | Aa
Aa | Aa | Aa
Aa | Aa | Aa

Ссылка

XXXIII Юношеские Игры Доброй Воли Москва-Сеул

В связи с проведением XXXIII Юношеских Игр Доброй Воли Москва-Сеул, в столицу прибыла официальная делегация Сеула.