Наверх

Шрифт: 
Aa | Aa | Aa
Aa | Aa | Aa
Aa | Aa | Aa

Ссылка

Тренеры

Азарова Елена Юрьевна - заместитель директора СШОР по синхронному плавнию, Заслуженный мастер спорта, двукратная Олимпийская чемпионка 
Вид спорта: Синхронное плавание
Гончарова Оксана Алексеевна - Заслуженный тренер России по синхронному плаванию                                                                                                                           
Вид спорта: Синхронное плавание
Капкова Нина Николаевна - Заслуженный тренер России по синхронному плаванию                                                                                                                               
Вид спорта: Синхронное плавание
Есавкина Анна Юрьевна - тренер по синхронному плаванию                                                                                                                                    
Вид спорта: Синхронное плавание
Маркоч Елена Владимировна - Заслуженный тренер России по синхронному плаванию                                                                                                                             
Вид спорта: Синхронное плавание