Наверх

   

Шрифт: 
Aa | Aa | Aa
Aa | Aa | Aa
Aa | Aa | Aa

Ссылка

Открытое Первенство "МГФСО" по спортивной гимнастике

 С 26 по 28 марта в СК "Олимпийский" прошло открытое первенство "МГФСО" по спортивной гимнастике.